บทสวดพระพุทธคุณฯ เพิ่มมงคลแก่ชีวิต

บทสวดพระพุทธคุณฯ เพิ่มมงคลแก่ชีวิต Views [ 81616 ] Times [ 01:41 ]
Rate [ ]

Video Description :
บทสวดพระพุทธคุณฯ เพิ่มมงคลแก่ชีวิต บทสวด พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ สามารถใช้เป็นกระบวนการสร้างสมาธิ กำหนดจิตและความนึกคิดให้จดจ่ออยู่กับคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ผู้ป...

Last Searches:

Related Videos :

ชัยมงคลคาถา ชัยมงคลคาถา - ความสงบและพลังจากปิติที่รู้สึกได้เองจากการตั้งใจฟัง
by Phatanadit
5:01 | 563,514 views
สวดมนต์ทำวัตรเช้าชุดนี้ สวดมนต์ทำวัตรเช้าชุดนี้ ช่วยให้ยามเช้าเริ่มต้นอย่างสงบเย็น
by Phatanadit
11:45 | 289,949 views
บทภาวนาขณะที่ขี้เกียจไหว้พระ บทภาวนาขณะที่ขี้เกียจไหว้พระ
by WAT PHRAMAHAJANAKA
3:19 | 91,925 views
เสียงสวด เสียงสวด พาหุงมหากา อิติปิโส 108 หลวงพ่อจรัล
by DrSeripiput Srimuang
50:47 | 246,027 views
พุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ.mpg พุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ.mpg
by โบ สวยโบลิเวีย
15:15 | 345,809 views
รวมบทสวดมนต์ รวมบทสวดมนต์
by Than Thanwalai
25:20 | 3,660,578 views
บทชัยมงคลคาถา บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)
by เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
5:43 | 783,023 views
บทสวดมนต์ บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
by Komsan Audta
5:00 | 572,776 views
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
by dMarsb Thailand
20:43 | 1,248,401 views
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิโส)
by เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
3:04 | 112,039 views
พระคาถา พระคาถา ชินบัญชร เต็ม
by M immortals
8:21 | 2,432,184 views
พระคาถาพาหุง พระคาถาพาหุง
by 251357088
8:28 | 1,476,993 views
วิธีสร้างบุญบารมี วิธีสร้างบุญบารมี แบบที่ท่านต้องการ
by Phatanadit
29:58 | 1,502 views
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
by thaicitizennews
13:33 | 551,182 views
กะระณียะเมตตะสุตตัง กะระณียะเมตตะสุตตัง ให้มีเทวดารัก
by suriyabhandu
3:10 | 576,535 views
สวดโพชฌังคะปะริตร สวดโพชฌังคะปะริตร
by Singkhon Jedeethai
1:51 | 75,019 views
มงคลสูตร มงคลสูตร มงคลอันสูงสุด
by suriyabhandu
3:19 | 108,643 views
ทำวัตรเย็นแปล ทำวัตรเย็นแปล สวนโมกข์ 1/2
by iamnaphat
15:24 | 156,394 views
เข้าใจชีวิตด้วย เข้าใจชีวิตด้วย บทสวดอิทัปปัจจยตา (เพลงสวดมนต์ปฏิจจสมุปบาท)
by Phatanadit
6:12 | 6,368 views